BEAMS

3-24-7 Jingumae
Shibuya
Japan
Phone: 03-3470-3947