Kansas

Sjøfartsgata 6, Zebbasentret
Steinkjer
Norway
Phone: 74 14 26 00